HOME

MARKETING OFFICE

KHAYANGAN GROUP

PT. KINARYA REKAYASA
Jln. Daeng Kamboja, Komp. Trinusajaya Blok A No.1
Batam Center – Batam, INDONESIA

purikhayanganbatam@gmail.com
0811-7007-707
0778-477537